RECTA DE SODDY


La recta de Soddy d'un triangle és la recta determinada per l'incentre I i el punt de Gergonne Ge.

descÓrregaRecta_de_Soddy.mac


inici
resultats
indexs