CIRCUMFERÈNCIES DE STAMMLER


Les circumferències de Stammler d'un triangle són les que intercepten en les rectes dels costats segments de longitud igual a la dels mateixos costats. Són tres, però la il·lustració mostra només una d'elles.


 

descÓrregaCirc_Stammler.mac 
 
inici
 resultats
indexs