RECTA DE STEINER


Els simètrics d'un punt P de la circumferència circumscrita a un triangle respecte els costats d'aquest estan alineades en una recta que s'anomena la recta de Steiner de P respecte el triangle.

descÓrregaRecta_de_Steiner.mac


inici
 resultats
indexs