QUADRATS DE VECTEN


Els quadrats de Vecten exteriors d'ABC són els quadrats construïts sobre els costats d'ABC cap a l'exterior d'aquest.
Els quadrats de Vecten interiors d'ABC són els quadrats construïts sobre els costats d'ABC cap a l'interior d'aquest.

descÓrregaVecten_exterior.mac descÓrregaVecten_interior.mac 
inici
 resultats
indexs