CIRCUMCENTRE


El circumcentre O del triangle ABC és el punt d'intersecció de les mediatrius dels tres costats. El circumcentre és equidistant dels tres vèrtexs. És el punt X(3) d'ETC.


 

descÓrregaCircumcentre.mac


inici
 resultats
indexs