CÒNICA CIRCUMSCRITA


Una cònica que passa pels tres vèrtexs d'un triangle és una cònica circumscrita al triangle.

descÓrregaConica_circumscrita_perspector.macdescÓrregaConica_circumscrita_centre.mac


inici
resultats
indexs