RECTES ISOTÒMIQUES


Dues rectes r i s que passen per un vèrtex A d'un triangle ABC són isotòmiques si r talla el costat BC en un punt X i s talla el costat BC en un punt Y tals que BX = YC. És a dir, si tallen BC en punts simètrics respecte el punt mitjà de BC.

descàrregaRecta_isotòmica.mac


inici
 resultats
índexs