r1015

Sigui X un focus de l'el·lipse inscrita amb centre el complement del simedià K. Sigui A'B'C' el triangle circumcevià de X. Llavors els triangles A'BC, B'CA, C'AB tenen la mateixa àrea.


inici
  resultats