r1093

La hipèrbola de Jerabek és la isotòmica de la recta que passa per l'ortocentre H, el retrocentre R i el tercer punt de Brocard J.

inici
  resultats