r1107

El triangle A*B*C* antipedal d'un punt P és ortològic al seu triangle cevià A'B'C' i al seu triangle anticevià A"B"C".


 
inici
  resultats