r1114

Siguin B1, B2 els punts de Bickart, B1`, B2` els seus isotòmics. La recta B1`B2` és paral·lela a l'eix focal de l'el·lipse circumscrita de Steiner i passa pel punt de De Longchamps L.

inici
  resultats