r1115

Siguin B1, B2 els punts de Bickart, B1`, B2` els seus isotòmics. Les rectes B1B1` i B2B2` es tallen al retrocentre R.

inici
  resultats