r1117

Sigui A'B'C' el triangle cevià d'un punt P. Siguin Oa, Ob, Oc els circumcentres de PB'C', PC'A', PA'B'. Els triangles ABC i OaObOc són ortològics, amb un centre d'ortologia P i l'altre un punt Q.


inici
  resultats