r1121

Els punts de Steiner S, X(671), X(115) i el baricentre G estan alineats; G és el punt mitjà entre S i X(671), i X(115) és el punt mitjà entre  G i X(671).

inici
  resultats