r1122

El punt X(671) és la quarta intersecció de la hipèrbola de Kiepert i l'el·lipse circumscrita de Steiner.

inici
  resultats