r1123

El punt X(671) és l'antipodal del punt de Steiner S en l'el·lipse circumscrita de Steiner.

inici
  resultats