r1127

Els simètrics Da, Db, Dc del punt de Droussent en les altures formen un triangle que està en perspectiva amb ABC amb centre de perspectiva el punt X(671).
Els simètrics Xa, Xb, Xc del punt X(671) en les altures formen un triangle que està en perspectiva amb ABC amb centre de perspectiva el punt de Droussent.
 
inici
  resultats