r1156

Els punts X(55) i X(56) pertanyen a l'el·lipse inscrita que té per perspector l'isogonal F* del punt de Feuerbach F.


 
inici
  resultats