r1162

Les rectes duals dB1, dB2 dels punts de Bickart B1, B2 són perpendiculars a l'eix focal de l'el·lipse circumscrita de Steiner.


 
inici
  resultats