r1163

Siguin B1, B2 els punts de Bickart, F1, F2 els focus de la cònica inscrita amb centre el punt de De Longchamps L. Les rectes B1F1, B2F2 es tallen a la recta d'Euler.

inici
  resultats