r1168

La hipèrbola equilàtera que passa pel baricentre G, el circumcentre O, el simedià K i el punt X(110) també passa pel punt de Weill W i té les asímptotes paral·leles a les de la hipèrbola de Jerabek.

inici
  resultats