r117

L'envolupant de les polars trilineals dels punts de la recta d'Euler és una paràbola inscrita.


inici
  resultats