r1171

La hipèrbola circumscrita que passa pel baricentre G i pel punt de Gergonne Ge té per centre el punt X190^  complement de X(190).

inici
  resultats