r1173

Una cònica inscrita o circumscrita amb el centre a l'el·lipse inscrita de Steiner té el perspector a l'infinit.
 
inici
  resultats