r1217

La cònica inscrita amb perspector el retrocentre R és tritangent al deltoide de Steiner en les traces cevianes de R.

inici
  resultats