r1252

Els eixos de la cònica circumscrita de perspector P són paral·lels a les asímptotes de la hipèrbola equilàtera circumscrita que té per perspector el punt dual de la recta que uneix el retrocentre R i l'anticomplement acP de P.


 
inici
  resultats