r1297

Les el·lipses circumscrites de Steiner dels triangles pedals dels punts de la recta de Lemoine són homotètiques, i tangents a la cònica inscrita amb perspector el punt de Tarry.


 
inici
  resultats