r1322

Sigui U un punt de Bickart, W l'homotètic d'U en l'homotècia de centre el punt L de De Longchamps i raó 3/2. Sigui A'B'C' el triangle pedal de W. Llavors els tres segments AA', BB', CC' són d'igual longitud.


inici
  resultats