r1357

Siguin X, Y les interseccions de la circumferència circumscrita amb la recta d'Euler, S el punt de Steiner, H l'ortocentre, R el retrocentre. Les rectes XS, YS, HR formen un triangle rectangle amb l'angle recte a S i inscrit en l'el·lipse circumscrita de Steiner.


 
inici
  resultats