r1397

Siguin c una circumferència qualsevol, r una recta que passi pel seu centre, A', B', C' les projeccions d'A, B, C sobre r, A"B"C" el triangle polar d'ABC respecte c. Les rectes A'A", B'B", C'C" són concurrents.


 
inici
  resultats