r140

El punt X(12) és el quart harmònic del punt de Feuerbach F respecte l'incentre I i el noucentre N.


inici
  resultats