r142

Essent I l'incentre, O el circumcentre, G el baricentre, H l'ortocentre, F el punt de Feuerbach, Ge el punt de Gergonne i Sc el punt de Schiffler, les rectes IO, GX(12), HF i GeSc es tallen al punt X(56).


inici
  resultats