r170

Si entre els quadrats de Vecten exteriors es disposen paral·lelograms per addició de vèrtexs A", B" i C", les rectes AA", BB" i CC" són les altures d'ABC.
 inici
  resultats