r176

L'ortopol d'una recta r pertany a la directriu de la paràbola inscrita tangent a r.
 


inici
  resultats