r179

Un punt P i el seu isogonal P* són focus d'una cònica inscrita que té per circumferència principal la que passa per les projeccions de P i de P* sobre els costats.


inici
  resultats