r204

La recta dual dX de X(190) és tangent a la circumferència dels 9 punts cn, a la circumferència inscrita ci i a l'el·lipse inscrita de Steiner. El punt de tangència amb l'el·lipse és el complement X' del punt X(190).


inici
  resultats