r205

Les rectes que uneixen els vèrtexs i els punts addicionals de Feuerbach Fa, Fb, Fc són concurrents en el punt X(12).


inici
  resultats