r230

El punt X(75) està alineat amb el tercer punt de Brocard J i amb el punt de Spieker Sp, i també amb el Mittenpunkt Mt i el punt X(190).


inici
  resultats