r29

Cada un dels punts de Fermat és concíclic amb els centres dels triangles de Fermat corresponents a l'altre punt.


inici
  resultats