r333

El triangle medial del triangle polar d'ABC respecte una el·lipse inscrita està en perspectiva amb ABC amb centre de perspectiva el centre de l'el·lipse.


inici
  resultats