r340

Si ABC1C2, BCA1A2 i CAB1B2 són els quadrats de Vecten exteriors d'ABC, les rectes A1B2, B1C2 i C1A2 limiten un triangle A3B3C3 homotètic al triangle pedal del simedià K.


inici
  resultats