r346

El complement isotòmic P^ de P és el centre de la cònica inscrita en ABC i amb perspector P


inici
  resultats