r355

Les rectes que uneixen l'incentre I amb el punt de Schiffler Sc, el punt de De Longchamps L amb el punt de Nagel Ng, i el baricentre G amb el punt de Gergonne Ge són concurrents al punt X(63).


inici
  resultats