r365

Els tres vèrtexs A, B, C; el retrocentre R; els quatre punts de Nagel Ng i xNg, els quatre punts de Gergonne Ge i xGe formen una estructura dèsmica.


inici
  resultats