r370

El triangle format pels tres punts addicionals de Nagel xNg està en perspectiva amb el triangle anticevià aNbNcN del punt de Nagel Ng, amb centre de perspectiva el quocient cevià del retrocentre entre el punt de Nagel.


inici
  resultats