r373

El triangle format pels tres punts addicionals de Feuerbach xF està en perspectiva amb el triangle anticevià aFbFcF del punt de Feuerbach F, amb centre de perspectiva el quocient cevià del noucentre N entre el punt de Feuerbach.


inici
  resultats