r377

Les rectes que uneixen el circumcentre O amb el punt de Nagel Ng, i l'ortocentre H amb el punt de Feuerbach F, es tallen al punt X(104).


inici
  resultats