r38

Essent Fe1 i Fe2 els punts de Fermat, Np1 i Np2 els punts de Napoleó, les rectes Fe1Np1 i Fe2Np2 passen pel circumcentre O, i les rectes Fe1Np2 i Fe2Np1 passen pel noucentre N.


inici
  resultats