r381

Per a cada punt P, el triangle pedal de P és homotètic a l'antipedal de l'isogonal P*.


 


inici
  resultats