r399

Siguin P, Q dos punts, aQbQcQ el triangle anticevià de Q. Definim A' = aQPÇBC i anàlogament B', C'. Llavors AA', BB', CC' són concurrents.
Si P = O i Q = I el punt de concurrència és el punt de Schiffler.


inici
  resultats